บทความที่ได้รับความนิยม

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วนเกษตร

วนเกษตรวิถีไทย
        คำว่าวนเกษตร หลายคนคงได้ยิน  ได้เห็นมามากแล้ว แต่สำหรับวนเกษตรวิถีไทยอาจจะเป็นศัพท์ใหม่สำหรับหลายคน  จริงๆแล้วคำว่าวนเกษตรวิถีไทยข้าพเจ้าได้บันทึกไว้ครั้งแรกประมาณปี 53  มาถึงวันนี้ก็ประมาณสี่ปี  จึงขอทบทวนความหมายสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเจอคำนี้ครั้งแรกอีกครั้ง
       วน  หมายถึง ป่า  ป่าไม้
       เกษตร    หมายถึง การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์
  วนเกษตร  หมายถึง การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ขณะเดียวกันก็มีการปลูกไม้ป่าลงไปในผืนดินนั้นด้วย
      แล้ววนเกษตรวิถีไทย คืออะไร
      วนเกษตรวิถีไทย ก็คือวนเกษตรตามแบบของวิถีคนไทยในอดีต กล่าวคือเป็นสวนแบบผสมผสานที่มีทั้งพืชเกษตร ไม้ป่า พืชอาหาร และสัตว์เลี้ยงสำหรับเป็นอาหารโดยปลูกผสมผสานกันไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แต่ต้องมีองค์ประกอบหลักอย่างน้อยสามอย่าง คือไม้ป่า  พืชอาหารและพืชเกษตร
   ทำไมจึงควรทำวนเกษตรวิถีไทย
           เพราะเกษตรวิถีไทย ทำให้เรามีอาหารที่ปลอดภัย  มีไม้ป่าสำหรับไว้สร้างบ้าน ทำฟืน เป็นสมุนไพร มีพืชเกษตรสำหรับการค้า มีผลไม้ไว้ทานเอง และถ้าเสี้ยงสัตว์ด้วยเราก็จะมีสัตว์สำหรับเป็นอาหารด้วย
  1. วนเกษตรวิถีไทยที่กำลังดำเนินการอยู่
    กำลังปรับพื้นที่สร้างบ้าน
  2. กล้วยหักมุกจากสวน
    เริ่มสร้างสวนวิถีไทยปลายปี54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น